Sist oppdatert:

29.05.2023

All Rights Reserved.
Copyright © 2006
All Rights Reserved.

Osterfjorden motorsykkelklubb

 

logo Osterfjordem motorsykkelklubb

Organisasjonsnummer 992 636 432

STYRE 2022

Formann: Åge Hauge

Nestformann: Kjetil Fjellby


Kasserer: Kristi Juvik Nybø

Sekretær : Berit Helen Kongestøl

Turleder: Kjell Ove Thorseth