Sist oppdatert:

21.04.2018

All Rights Reserved.
Copyright © 2006
All Rights Reserved.

Osterfjorden motorsykkelklubb

 

logo Osterfjordem motorsykkelklubb

Organisasjonsnummer 992 636 432

STYRE 2017

Formann :Tom Erstad

Kasserer : Åge Hauge

Styremedlem: Tore Fredriksen

Styremedlem: Kjetil Fjellby

Styremedlem/Turleder: Reidar Hindenes