Sist oppdatert:

12.11.2023

All Rights Reserved.
Copyright © 2006
All Rights Reserved.

Osterfjorden motorsykkelklubb

 

logo Osterfjordem motorsykkelklubb

Organisasjonsnummer 992 636 432

STYRE 2023

Formann: Åge Hauge

Nestformann: Jan Oppedal


Kasserer: Kristi Juvik Nybø

Sekretær : Berit Helen Kongestøl

Turleder: Kjell Ove Thorseth